.
close ÎNAPOI LA CALENDAR PRECEDENTUL next
.
calendar

17 - 19 octombrie

Colocvii Baroce

Iniţiativa Zonal Geografică „Sibienii Pacifişti”

Colocvii Baroce se constituie dintr-un ciclu de comunicări cu tematică variată si inovativă, destinat schimbului de idei, care abordează modalitatea prin care barocul a devenit catalizatorul unei societăţi multiculturale si pluri-religioase.Proiectul accentuează caracterul benefic al influenţelor baroce occidentale în arealul sibian si evidenţiază domenii circumscrise, inspirate din cotidianul epocii, marcând contextul politic, social şi economic în care a evoluat barocul sibian. Invitaţii, specialişti în domeniile enunţate, vor identifica matricea comună în care a evoluat barocul în Sibiul secolelor XVII şi XVIII.
Unul din punctele fierbinţi ale proiectului se va concentra în jurul patrimoniului funerar baroc al Sibiului. Un grup de specialişti din domeniile istoriei, teologiei, sociologiei, antropologiei, arhitecturii şi peisagisticii vor lucra împreună la identificarea, marcarea şi distribuirea de informaţii corecte privind patrimoniul funerar baroc din Sibiu.

Se crează astfel un nou şi valoros itinerariu cultural-turistic, însoţit de o broşură care conţine toate informaţiile adunate în urma studiului.

© 2011, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved