.
close ÎNAPOI LA CALENDAR PRECEDENTUL next
.
calendar

21 august -25 noiembrie

Pe urmele barocului ţărănesc din Transilvania

Complexul Naţional Muzeal ASTRA

Un proiect care abordează stilul baroc dintr-o perspectivă inedită, încercând să identifice elementele specifice ale barocului devenite caracteristice comunităţii săseşti din Sibiu, în secolul al XIX-lea. Plecând de la ideea că Sibiul este un oraş ce armonizează stiluri arhitecturale diferite, între care se evidenţiază barocul, apărut la începutul secolului al XVIII-lea ca urmare a influenţei Imperiului Habsburgic, proiectul subliniază modalităţile prin care elementele baroce se regăsesc în arhitectura rurală şi nu numai. Pentru prima dată se vor identifica, prin cercetări interdisciplinare, depăşind şabloanele convenţionale, acele simboluri şi motive de influenţă barocă pe care le regăsim în vestimentaţie, mobilier, broderie, ceramică, obiecte de cult sau muzică. Barocul ţărănesc se va contura, pe baza cercetărilor de teren, de colecţie şi arhivă ale patrimoniului Muzeului ASTRA, precum şi ale altor muzee şi instituţii culturale, într-o expoziţie temporară şi va fi dezbătut într-un workshop dedicat multiplelor sale faţete şi prin editarea catalogului de expoziţie

© 2011, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved