ISTORIC MUZEUL BRUKENTHAL

Înfiinţare
Muzeul Brukenthal reprezintă o marcă aparte deoarece este cel dintâi muzeu din România şi din Centrul Europei (deschis pentru public din anul 1817), datorându-şi existenţa uneia dintre cele mai importante personalităţi ale Transilvaniei: Baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al acestei provincii în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul exponent al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa, cea dintâi funcţie ocupată fiind cea de cancelar aulic al Transilvaniei. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii.
Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal (constând din pinacotecă, cabinet de stampe, bibliotecă şi o colecţie numismatică) au luat naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze.

Muzeul Naţional Brukenthal în secolul al XIX-lea
Clădirea Palatului Brukenthal şi colecţiile baronului reprezintă nucleul Muzeului Naţional Brukenthal de astăzi, având porţile deschise publicului larg încă de la înfiinţare prin dispoziţia testamentară a fondatorului său.
Pe tot parcursul secolului al XIX-lea, principala misiune a muzeului a fost conservarea patrimoniului existent, lărgirea colecţiilor prin intermediul achiziţiilor şi donaţiilor şi înfiinţarea de noi colecţii, cu precădere în sfera culturii săseşti.
Muzeul Naţional Brukenthal în perioada regimului comunist
În anul 1948, muzeul a fost naţionalizat, devenind proprietatea statului comunist român; în acelaşi an Societatea Transilvăneană pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu îşi încetează activitatea, colecţiile muzeului pe care îl patrona fiind incluse în patrimoniul naţional, pentru ca în anul 1957 Muzeul de Istorie Naturală să devină parte a Muzeului Brukenthal.
În anul 1966 se deschide Muzeul de Vânătoare „August von Spiess” – primul muzeu cu profil cinegetic România, iar în anul 1972 se deschide Muzeul de Istorie a Farmaciei, ambele în subordinea Muzeului Brukenthal. Secţia Istorie a muzeului a fost inaugurată în anul 1988, astăzi având sediul în Casa Altemberger.
Muzeul Naţional Brukenthal astăzi
Din anul 2005, Muzeul Naţional Brukenthal funcţionează ca o instituţie publică cu proprietate mixtă în urma acordului încheiat între Statul Român şi Biserica Evanghelică C. A. Sibiu.
În perioada cuprinsă între anii 2006 şi 2009, muzeul a constituit subiectul unei spectaculoase transformări, toate clădirile pe care le administrează fiind renovate, 85% din expoziţii reconsiderate şi extinse în acord cu metodologii şi concepte ale muzeografiei contemporane, iar în spaţiile exterioare au fost amenajate grădini dotate cu facilităţi de relaxare pentru vizitatori.
Cele mai noi sectoare ale Muzeului Naţional Brukenthal de astăzi sunt Galeria de Artă Contemporană inaugurată în anul 2007 şi Galeria de Artă Românească inaugurată în anul 2008. Noi spaţii amenajate pentru accesul vizitatorilor continuă să se deschidă în fiecare an.

© 2011-2017, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved