MUZEUL DE ISTORIE: EXPOZITII PERMANENTE ETAJ

expo
 

Magistratul Sibiului
În mod fericit expoziţia dedicată Magistratului Sibiului este organizată în sala în care se ţineau şedinţele de consiliu. Sunt expuse piese ce au aparţinut membrilor Magistratului (pelerină de senator, pelerină şi pălărie de centumvir, urna de vot, fotoliul oratorului, sigilii ale unor primari, comiţi sau oratori precum Thomas Altemberger).
În două vitrine special amenajate sunt expuse steagurile unor comiţi. Pereţii sunt împodobiţi cu tablouri şi grafică, precum şi cu steaguri de breaslă sau de comiţi

Evoluţia comunităţilor omeneşti din sudul Transilvaniei
Expoziţia urmăreşte elementele specifice ale habitatului, începând cu paleoliticul şi încheindu-se cu perioada medievală. Circuitul se deschide cu prezentarea habitatului de peşteră, ilustrând cele trei funcţii fundamentale ale acestui tip de adăpost uman: spaţiu domestic, spaţiu de vânătoare şi spaţiu sacru.
Urmează o reconstituire a habitatului neolitic, prin prezentarea unui bordei Starčevo-Criş, a unui atelier de cioplit piatra şi a unei locuinţe de suprafaţă din aria culturii Vinča.
Sunt reconstituite de asemenea câteva elemente de viaţă eneolitică: un complex de locuire şi un atelier de olar.
Un spaţiu special este dedicat epocii bronzului; într-un modul al încăperii este prezentat un depozit de bronzuri în momentul descoperirii. Viaţa de zi cu zi în perioada dacică este redată prin reconstituirea unei locuinţe şi a unui atelier de fierar alături de reconstruirea unui sanctuar dacic şi piese de factură romană, descoperite în aşezări dacice. Locuinţa romană (villa rustica) este prezentată cu anexa gospodărească, turnul de observaţie şi curtea.
Expoziţia se încheie cu prezentarea interiorului unui cămin medieval, mobilat cu şemineu, blazoane, stâlp central şi bovindou.

Sticla în Transilvania
Expoziţia ilustrează cele mai importante repere din istoria sticlei aşa cum se reflectă ea în obiectele păstrate sau descoperite în Transilvania, produse sau aduse din diferite zone aici.
În prima sală este prezentat procesul de producere a sticlei de la materiile prime la produsul finit, fiecare dintre etape fiind punctată cu descoperiri arheologice din fosta glăjărie de la Porumbacul de Sus. Cea de-a doua sală prezintă produsul finit al prelucrării sticlei, urmărind istoria acestui material de la starea naturală la elaboratele obiecte de sticlă din secolul al XIX-lea. Totodată sunt expuse piese cu diverse întrebuinţări: unelte, podoabe, ferestre, oglinzi.

Breslele Sibiene
Istoria dezvoltării urbane a Sibiului este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea breslelor. Breslele sibiene erau similare sub aspectul organizării şi funcţionării cu cele din alte oraşe săseşti sau central-europene. Prin obiectele etalate s-a evidenţiat organizarea internă a breslelor şi a frăţiilor de calfe, precum şi producţia principalelor bresle sibiene, fiind grupate în obiecte cu rol individualizator şi de reprezentare, reflectând organizarea şi viaţa ghildelor (însemne, sigilii, urne de vot, obiecte reprezentând marca) şi produse de o mare diversitate, adesea vădind măiestrie artistică.
Prezentarea respectă criteriul cronologic şi ia în considerare materia primă folosită.

© 2011-2017, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved