PALATUL BRUKENTHAL: EXPOZITII PERMANENTE ETAJUL II

expo
 

JAN VAN EYCK (c. 1390 – 1441),
Omul cu tichie albastră

Tabloul reprezintă portretul unui bărbat recent identificat cu Jean IV de Brabant, putând fi aşezat alături de lucrări ale aceluiaşi artist precum Bărbat cu turban [roşu] aflat la National Gallery, Londra (1433), considerată a fi un autoportret, sau Bărbat cu inel aflat la Kunsthistorisches Museum, Viena (1436), pentru care a pozat bijutierul Jan de Leeuw.

Capodoperele Colecţiei Brukenthal
Evoluţia Pinacotecii Brukenthal de-a lungul timpului a fost marcată atât de îmbogăţirea fondului prin intermediul donaţiilor şi achiziţiilor, de alăturarea importantului segment al picturii româneşti moderne şi contemporane, dar şi de evenimente regretabile precum confiscarea în anul 1948 a unui număr de 19 lucrări din Pinacoteca Brukenthal şi transferarea lor la Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti (potrivit centralizatoarei politici comuniste) sau furtul a 8 lucrări (suferit în anul 1968), dintre care doar 4 lucrări au fost recuperate.
Galeria de Artă Europeană a Muzeului Naţional Brukenthal a debutat în 2007 prin inaugurarea la etajul al doilea al palatului a unei secţiuni speciale a circuitului expoziţional, în care sunt cuprinse totalul celor 23 de lucrări recuperate în urma confiscării din 1948 şi a furtului din 1968. Modalitatea specială a expunerii a fost concepută astfel încât să sublinieze importanţa reîntregirii fondului Pinacotecii Brukenthal.
Muzeul Naţional Brukenthal este singurul muzeu din România care deţine în colecţia de pictură europeană lucrări de Jan van Eyck, Hans Memling şi Tiziano Vecellio Da Cadore, ce pot fi admirate în această expoziţie alături de lucrările altor maeştri precum Antonello da Messina, Lorenzo Lotto, Pieter Bruegel I, Pieter Brueghel al II-lea, Jacob Jordaens, David Teniers al II-lea, Philips Wouwerman, Philips de Koninck, Frans van Mieris I, Alessandro Magnasco şi Rosalba Carriera.

Pictura flamandă şi olandeză
Parte integrantă a Pinacotecii Brukenthal, colecţia de pictură flamandă şi olandeză însumează aproximativ 450 lucrări. Asemenea colecţionarilor vienezi contemporani lui, Samuel von Brukenthal a manifestat un interes deosebit pentru pictura Ţărilor de Jos, datorită varietăţii metodelor de exprimare în înfăţişarea realităţii.
Lucrările din Pinacoteca Brukenthal sunt o mărturie în favoarea măiestriei pictorilor flamanzi şi olandezi, permiţând urmărirea evoluţiei stilistice, din secolul XVI până în secolul XVIII, cu accent pe secolul XVII, „secolul de aur” al artei din Ţările de Jos.
Expoziţia prilejuieşte întâlnirea cu lucrări din creaţia lui Marinus van Reymerswaele, Peter Paul Rubens, Anthon van Dyck, Frans Snyders, Jan Davidsz de Heem, Frans Boels, Jodocus de Momper şi Andries van Ertvelt.

Pictura italiană
Fondul de pictură italiană al Pinacotecii Brukenthal cuprinde aproximativ 220 de lucrări, fiind caracterizat de varietate exponenţială sub aspectul curentelor artistice, de la Renaştere la Manierism, Baroc şi Rococo, ilustrând produsul artistic al celor mai importante centre italiene. O preocupare deosebită pentru şcoala veneţiană reiese din numărul mare de lucrări venete, rezultat al multiplelor influenţe stilistice, îngăduind pictorilor (Paris Bordone, Jacopo Negretti, Paolo Veronese, Francesco Maffei, Johann Carl Loth, Giovanni Battista Langetti, Sebastiano Riccci, Guido Cagnacci) să dezvolte o artă centrată în lumină şi culoare, caracterizată de fineţea tuşei.

© 2011-2017, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved