PALATUL BRUKENTHAL: EXPOZITII PERMANENTE SUBSOL

expo
GOTHIC: Trăirea Neogotică vs. Modelul Iluminist
Deşi a generat o largă diversitate de studii ştiinţifice în domenii precum literatură, film, sociologie, psihologie, etc., Gothic-ul ca experienţă autentică a fost prea puţin ilustrat în expoziţii.
Expoziţia Gothic, deschisă la Muzeul Naţional Brukenthal, este prima cu profil permanent care explorează rădăcinile fenomenului în artele vizuale ale sfârşitului de secol XVIII şi pe parcursul secolului al XIX-lea, evidenţiind sursele literare şi contextul istoric al reacţiei neo-gotice la Iluminism.
Conceptul expoziţiei vine în întâmpinarea preferinţelor publicului pentru poveştile gotice, într-o abordare educativă şi raţională, bazată pe tiparele estetice oferite de obiectele de muzeu, creând astfel o imagine vie a perioadei caracterizată de nelinişte culturală şi îndrăzneţe invenţii artistice.

Còpii în ghips după sculpturi celebre
Tradiţia reproducerii operelor de artă de mare valoare este veche, întorcându-se până la practica romanilor de a copia statuile greceşti. La începutul epocii moderne, aproape fiecare muzeu deţinea còpii sau reproduceri ale capodoperelor sculpturii universale. Colecţia de ghipsuri a Muzeului Brukenthal cuprinde peste 100 de piese de mari dimensiuni, cărora li se adaugă rondele, còpii de medalii şi efigii. O astfel de expoziţie întâmpină o largă diversitate de preocupări, de la documentarea istorică, la studiul mitologiei şi la aplecarea spre artă.
În cele trei încăperi de la subsolul palatului, piesele sunt dispuse în ordine cronologică, de la sculptură grecească şi romană la cea renascentistă şi modernă.
© 2011-2017, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved