BISERICA CATOLICA

biserica catolica
 
Piata Mare nr. 3
Orar de vizitare: luni - sâmbătă între orele 0600 – 1900
duminica: 0830 - 1900
Adresă de contact: Parohia Romano-Catolică
Piaţa Mare, nr. 2, 550163, Sibiu
Tel.: 0269 211 508

Printre clădirile din secolul XVIII, situate în Piaţa Mare din Sibiu, biserica romano-catolică ocupă un loc important. Cu toate că a fost ridicat relativ târziu, acest edificiu, construit într-un stil baroc neostentativ, se încadrează armonios în contextul arhitectural al oraşului. După ce Sibiul a aderat la Reformă, oraşul a rămas timp de aproape 150 de ani fără lăcaşuri de cult catolice. Bisericile care înainte fuseseră catolice, serveau cultului evanghelic. Ca urmare a Diplomei Leopoldine din 1691, şi în Sibiu au fost cantonate trupe imperiale austriece împreună cu care au venit şi preoţi militari catolici. Pentru soldaţi s-a îngăduit celebrarea slujbei catolice în aşa numita Hală a Croitorilor din Piaţa Mare, aflată aproximativ în locul pe care se ridică astăzi biserica romano-catolică. Cu timpul ofiţeri şi funcţionari administrativi austrieci s-au stabilit împreună cu familiile lor în oraş, aşa încât s-a format o mică comunitate catolică. În 1708, arhiepiscopul de Esztergom a încredinţat păstorirea acestei comunităţi, călugărilor iezuiţi. După tratative îndelungate şi anevoioase cu Sfatul protestant al oraşului, s-a putut începe construirea unei biserici parohiale catolice. La data de 4 iulie 1726 s-a pus piatra de temelie, iar în 13 septembrie 1733 biserica a fost târnosită de către episcopul Ardealului, baronul Gregor von Sorger. Iniţial, interiorul bisericii era văruit în alb, iar geamurile aveau sticla incoloră, aşa încât biserica era probabil mai luminoasă decât astăzi, cu vitraliile colorate care au fost inserate la începutul secolului XX. La început, singura podoabă a bisericii era fresca din spatele altarului principal, realizată în 1777 de către pictorul austriac Anton Steinwald, care reprezintă încoronarea Maicii Domnului de către Preasfânta Treime. Altarele laterale datează, în mare parte, din perioada construcţiei bisericii. În forma sa originală se păstrează altarul sfântului Iosif. De menţionat sunt şi confesionalele în stil baroc, cu intarsii care datează tot din secolul XVIII. În anul 1904, biserica a fost pictată de pictorul Ludwig Kandler din München.Orga actuală a bisericii, lucrare a constructorului de orgi Karl Hesse din Viena, a fost instalată în anul 1860.

© 2011, Primăria Municipiului Sibiu, All Rights Reserved